tintin8 发表于 2010-3-12 12:45

70年代 --一只漂亮的Cal.8541

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc1.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc2.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc3.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc4.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc5.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc6.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc7.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc8.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc9.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc10.jpg

http://i285.photobucket.com/albums/ll76/csaban75/iwc_cal8541gold/iwc11.jpg

shl 发表于 2010-3-12 12:56

喜欢这块表{:不错:}

什捷缅科 发表于 2010-3-12 13:05

真正地道好东西!T版拿下的?
只是8541没有B?

tintin8 发表于 2010-3-12 13:07

好货不便宜,不急,在拍卖呢,还有好几天,呵呵

什捷缅科 发表于 2010-3-12 20:00

那就等着T版的好消息了。

fcts8866 发表于 2010-3-12 20:02

什捷缅科 发表于 2010-3-12 20:05

却不知有无原表扣?

天边刀客 发表于 2010-3-12 20:52

和新的一样。。。。

tintin8 发表于 2010-3-12 22:17

真正地道好东西!T版拿下的?
只是8541没有B?
什捷缅科 发表于 2010-3-12 13:05 http://timestation.cn/images/common/back.gif

鱼把标应该是8541B

tintin8 发表于 2010-3-12 22:18

却不知有无原表扣?
什捷缅科 发表于 2010-3-12 20:05 http://timestation.cn/images/common/back.gif


不难找的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 70年代 --一只漂亮的Cal.8541